Mơ Nước Dâng Imp Vương Linkai thay đổi tên album. Rất quan trọng để phát hành album vào ngày sinh nhật của Avatar microblog.

Vào tháng Năm 22, bài ca sĩ và nhà sản xuất Vương Linkai đã thay đổi nhóm Avatar của mình thành tên của album mới. Anh ấy đã phát hành một album sáng tạo có ý nghĩa vào sinh nhật. Động tác của Wang Linkai đã thay đổi nhóm Avatar của mình thành tên của cái cuối cùng của album. Nó luôn là hướng đi của anh ấy. Album này là một món quà kỷ niệm mà anh ấy từng bỏ cho chính mình, và cũng là công việc hiện diễn tốt nhất sự quan trọng của anh ấy. Nó thành ra cuộc album của anh ta hôm nay Nó dùng cho những bài hát này và thành các bàn nhỏ, cũng là thời kỷ mới của tôi khi anh ta dùng mọi loại gánh nặng và bắt đầu phải âm nhạc tự do. Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa,Xổ số Quảng Bình whoa, 2 Từng Từng, 3. Album này cũng là một cột mốc âm nhạc cho trẻ em. Nói ra nó nói ra, nó lối ra. Nó đã từng tham gia vào cách của mình. Nó rất tuyệt vời. Những bài hát cho các kiểu dáng khác nhau mang đến kinh nghiệm âm nhạc clip thời thanh thiếu niên. The new album {0 2}

3} là một công việc chân thật đại diện cho thái độ âm nhạc của thằng nhóc. It is also a thách thức bẻ gãy còng và anh dũng nhận ra phong cách cá nhân của nó. Nó dùng hơn một năm để tự mình tham gia vào việc tạo hiện, tạo hiện, đạo hiện, đạo hiện và những thứ khác của học. Hãy để những kiệt tác 23-tuổi này vô cùng quan trọng! mọi người có nghe thấy album mới không? Description