Rbk 666 Vào tháng Sáu 3, đường s ắt Trung Quốc gởi đi cả triệu hành khách

Rbk 666 Vào tháng Sáu 3, đường s ắt Trung Quốc gởi đi cả triệu hành khách

Theo thông tin của CCTV, tập đoàn đường sắt quốc gia đã thông báo hôm nay rằng vào tháng Sáu, 6.644 hàng triệu hành khách và 656 đã được đưa đi khắp đất nước. Description Chương trình vận hành 4.4 triệu hành viênRbk 666, và 62 là xe hành khách. Thời gian tổ chức vận chuyển cho kỳ nghỉ thuyền nhỏ và Long Long Thuyền là bốn ngày, từ June hai tới June 5. Description Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Chạy: Vũ Nguyên Giáp