Xổ Số Quảng Nam Ngày Mùng 9 Tháng 3 Trạm không gian Trung Quốc sẽ được xây dựng thành một phòng thí nghiệm không gian quốc gia.

Xổ Số Quảng Nam Ngày Mùng 9 Tháng 3 Trạm không gian Trung Quốc sẽ được xây dựng thành một phòng thí nghiệm không gian quốc gia.

The Chinese space station will be built into a national space laboratory Agency, June 4, the ShenChâu 14 mantaind mission Press nghị reported that during the ShenChâu 14 missionXổ Số Quảng Nam Ngày Mùng 9 Tháng 3, the construction of the space station with the base cấu hình of Thiên he core module, the sky investigational module and the dreamsky experiment module will be full filter and the national space laboratory will be built. Thần Châu XIV sẽ tiếp tục thực hiện lớp học Thiên đường,Kqxs Bắc Ninh và sẽ sử dụng khoang khí nằm trên bầu trời yêu cầu thí nghiệm mô- đun để thực hiện hai hoặc ba hoạt động mang tính chất. Description Description Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. The rảnh thống