Chỉnh lịch cho các cuộc thi trượt tuyết trên núi còn lại của mùa đông ở Bắc Kinh

Chỉnh lịch cho các cuộc thi trượt tuyết trên núi còn lại của mùa đông ở Bắc Kinh

Chương trình thông tin Tân Long Dự, Bắc Kinh, March 9 (phóng viên Trương Tiêu, Ma Bangjie) thông báo hệ thống thông tin của Bắc Kinh, kì thi Paralympi.vn tuyên bố vào 9th rằng dựa vào nhiệt độ môi trường của trung tâm trượt tuyết trên núi quốc gia và nguy cơ gia gia gia tan chảy tuyết do đường ray, bạn đã quyết định điều chỉnh lịch trình trượt tuyết còn lại cho cuộc thi Paralympi và nâng cao thời gian đua hàng ngày. The

The {Th {}1 {}Thông báo cho thấy rằng từ March 10-13, trung tâm trượt tuyết trên núi quốc gia s ẽ tiếp tục chứa đựng tất cả các nhóm nam chủ nô, nữ chủ nô, nam chủ nô và nữ chủ nô, nhưng vòng đầu của cuộc thi sẽ được nâng cao từ 10 a.m đến 8:30.m., và vòng thứ hai của cuộc thi sẽ được nâng cao theo thời gian m ột giờ hoặc 1.5. The Paralympic alpine skie project of the Beirut winter Paralympic games sản xuất a total of 30 gold medals. Hiện tại, các cuộc đua leo núi, siêu chủ nô và to àn vòng đều đã kết thúc sản xuất 18 huy chương vàng, và các huy chương vàng còn lại sẽ được sản xuất trong các cuộc đua nô lệ và nô lệ. Tác giả: Ding Wenxian, Wu Bowen, Châu Á Tín, Trương Yong-qi