Xo So Vung Tau 21 12 Năm: Mới tinh; Hành động% 2mm;% 2mdash 26lda; Đội kỵ sĩ xanh tham gia mùa núi núi Bắt đầu hoạt động sắc thái

Xo So Vung Tau 21 12 Năm: Mới tinh; Hành động% 2mm;% 2mdash 26lda; Đội kỵ sĩ xanh tham gia mùa núi núi Bắt đầu hoạt động sắc thái

*Yangzi Evening News Network, June 1 (phóng viên Caeolujie, phóng viên Su Nổ) vào buổi chiều của June 1, giới đoàn liên hiệp Giang su, cùng với Alibaba địa phương mạng trực tuyến và ngoại, Tiếp nhận hội nghị, ứng cử phó chủ tịch tất cả Liên Đoàn Cơ Quan Trung HoaXo So Vung Tau 21 12, ứng cử viên thư ký và thành viên Đảng, tham dự buổi họp trực tuyến và phát biểu. Nhân viên Giám đốc Ủy ban Giám đốc Hội đồng tỉnh tỉnh tỉnh, và chủ tịch Hội đồng Cơ quan Liên Bang tỉnh, đã phát biểu. đã diễn văn. Tổng thư kí đảng và phó chủ tịch của Hội Đồng tỉnh, chủ trì buổi lễ khánh thành. Một bài hát được phát biểu đầy đủ. đã xác nhận được kinh nghiệm và thực tế của Giang Tô làm việc lao động ở dạng mới, như công nhân vận chuyển. Ông ấy nhấn mạnh rằng cần phải thực hiện chính xác các chính sách để thu hút công nhân từ những công việc mới, tổ chức họ và ổn định họ. Dựa theo hướng dẫn của Đảng về việc xây dựng, thúc đẩy việc thành lập và thành viên của hội đồng nhân viên làm việc mới và dịch vụ bảo vệ quyền lợi được tham gia vào việc xây dựng tổng hợp của Đảng, hòa nhập vào bộ xây dựng đảng khu vực, và kiểm soát chặt chẽ tay lái của hiệp hội nhân công việc mới. Dựa trên tính to àn vẹn và phát triển, tìm cách hình thành liên đoàn thích nghi với tính chất công việc của nhân viên ở các dạng mới khác nhau trong việc làm, thực hiện các hành động sắc bén để gia nhập Liên Bang, và chiến đấu chăm chỉ cho công việc của hiệp hội công nhân trong các dạng mới của công việc. Bên cạnh việc thăng chức thực tế, nhận dạng nhu cầu thực sự của nhân viên trong hình thức làm việc mới như là hướng dẫn, thực hiện các hoạt động khác nhau với các đặc điểm nghiệp, và kết hợp dịch vụ cho nhân viên theo dạng làm việc mới. Hy vọng rằng các tổ chức thương mại và các công ty trên mạng sẽ hợp tác để đoàn kết và chăm sóc cho rất nhiều nhân viên trong các công việc mới. Một phát biểu của ông, quyết định yêu cầu các tổ chức thương mại ở mọi cấp độ trong tỉnh làm nên bước đột phá trong những khu vực trọng yếu, tập trung vào việc xây dựng các công ty trọng yếu, thúc đẩy việc phát triển to àn cầu các công ty tiềm năng, các công ty hàng đầu và các công ty tương ứng theo luật, áp dụng công nghiệp, phát triển công nghiệp và các cách tổ chức khác dựa trên môi trường địa phương, tập trung xây dựng các liên đoàn đại nghiệp ở quận, tăng cường liên đoàn nhỏ ở ba cấp, và tăng tốc xây dựng và tuyển mộ các tổ chức công nhân viên mới với môi trường mới. Chúng ta nên khám phá mới, cẩn thận lên kế hoạch và cẩn thận thực hiện các dự án bảo vệ quyền lợi phù hợp với công nghệ và đặc tính chuyên nghiệp, và tổ hợp các hoạt động chủ đề của mùa vào giải hiệp s ĩ xanh với thị trường phục vụ to àn diện 8+x sắp tới và các hoạt động mạng chủ đề của anh em bé \