Nằm Mơ Gãy Răng error_code:58003 error_msg:service invalid

Nằm Mơ Gãy Răng error_code:58003 error_msg:service invalid

Sau khi kết thúc nhiệm vụ phóng, sẽ có hai mô- đun thử nghiệm, Wen Thiên và Mạnh Thiên, được thực hiện, cung cấp một nền tảng lớn hơn để tiến hành thí nghiệm khoa học vũ trụ. Trong tương lai, những kế hoạch quan trọng cho việc sử dụng vũ trụ của dự án bay không gian có người lái, những thí nghiệm khoa học sẽ được thực hiện trong tương lai gần, và những kết quả quan trọng nào được mong đợi sẽ được đạt được? Trong buổi họp báo về s ứ mệnh đã được tổ chức vào tháng Sáu 4, linxiqi, phát ngôn viên của chương trình không gian với người quản lý của Trung Quốc và phó giám đốc của văn phòng chương trình không gian có người lái của Trung Quốc, đã nói rằng với tư cách là phòng thí nghiệm vũ trụ quốc gia, trạm không gian Trung Quốc có thể triển khai 25 tủ thử nghiệm khoa học trong mô- đun. Tổng cấp độ đã đạt tới mức tiến bộ quốc tế. The Wentian thử module is mainly oriented to space life science research. it is ality with experiated cabin such as life ecology, biological and variable gravity science. it can support the research on the growth, development, gen, Ageing and other answer mechanics of various plants, animals and microorganisms under space conditions, as well the thí nghiệm research on closet ecology. it also support molecular, biological and biological research through a variation means such as visible light, transparently Nghiên cứu sinh học sinh học gồm tế bào, mô, các cơ quan nội tạng và các loại nghiên cứu sinh học khác cấp, cũng có thể cung cấp mô phỏng lượng trọng lực biến thể 0.00g để hỗ trợ nghiên cứu tương đối về cơ chế sinh học dưới các điều kiện trọng lực khác nhau. The

The

Mô- đun thí nghiệm mơ ước được chủ yếu hướng dẫn đến nghiên cứu về khoa học vi trọng lực. Nó được trang bị các tủ thử nghiệm hướng của vật chất, khoa học vật chất, khoa học đốt cháy, vật lý cơ bản và công nghệ công nghệ không gian. Nó hỗ trợ nghiên cứu về các nguyên tố về các nguyên tố cơ bản như đa giai đoạn chảy và chuyển đổi nhiệt dưới lớp vỏ trọng lực, tiến trình đốt cháy cơ bản, và tiến trình thí nghiệm tiên tiến như siêu lạnh nguyên tử. Đồng thờiNằm Mơ Gãy Răng, dựa trên đồng hồ hạt nhân đông lạnh 0-2, bộ đầu tiên của nhóm đồng hồ hạt nhân đông lạnh vũ trụ bao gồm các đồng hồ hydro, phù thủy và đồng hồ quang học s ẽ được thiết lập để tạo thành một hệ thống tần số thời gian với độ ổn định và độ chính xác cao nhất trong không gian, và thực hiện các nghiên cứu khoa học biên giới như đo màu đỏ trọng lực và cấu trúc ổn định. Dễ dàng sử dụng biện pháp thử nghiệm vật chất và một thiết bị thử nghiệm chung cho các thành phần và bộ lắp ráp bên ngoài buồng cũng được sắp xếp bên ngoài buồng để thực hiện các dự án thử nghiệm ngoài người máy. Tiếp theo, cơ sở nghiên cứu của \