Rơng Bach Kim Có đẹp thư pháp với vụng về hay đẹp đẽ với sắc đẹp không? Tại sao một số người lại coi vụng về như xấu xí?

Rơng Bach Kim Có đẹp thư pháp với vụng về hay đẹp đẽ với sắc đẹp không? Tại sao một số người lại coi vụng về như xấu xí?

Cám ơn vì câu hỏi của anh. Các kiểu thư pháp rất khác nhau. Từ thời cổ đại. Thí dụ như, từ thời Minh, đã có bốn sư phụ, Phi YếnRơng Bach Kim, Lưu Triệu. chúng tôi mở ra lịch sử của thư pháp Trung Quốc. chúng tôi có thể mô tả sự giàu có và phong phú nghệ thuật chép với nhiều màu sắc. Nó là một loại đẹp nơi lớn khôn ngoan như một thằng nguRơng Bach Kim, và cái gọi xinh đẹp của nhan sắt là một loại xinh đẹp của nỗi lệ. chúng là hai kiểu sắc đẹp khác nhau, giống như trai và gái. Nó nói ra nó rất vụng vê và tinh thần. Nó không thể chịu được. And the beauty of calligraphy is not only these two different people of beauty, but also many that are both Clumsy and beautiful. Sử dụng bút pháp của Vương Tây Dương tạo nên vẻ đẹp của s ự trung hòa, mà là sắc đẹp của sự trung hòa với sự vụng về và sắc đẹp. The more truyền thống không lóng ngóng hay đẹp đẽ, mà là vẻ đẹp của sự trung bình. Phúc Shan, một pháp sư trong triều Minh, đã đưa ra một lý thuyết viết pháp về \