Xsmn 23/02/2022 Caiesheng đã bị khởi tố!

Xsmn 23/02/2022 Caiesheng đã bị khởi tố!

Vụ của caiesheng, cựu thành viên của đảng và phó chủ tịch của Ủy ban điều phối ngân hàng Trung Quốc, bị tình nghi nhận hối lộ, dùng s ức ảnh hưởng để hối lộ và lạm dụng quyền lực, đã được điều tra và kết thúc bởi Ủy ban giám sát quốc gia, được chỉ định bởi Cung Nhân dân Tối cao, và đã được điều tra và khởi tố bởi cung của nhân dân ở Trịnh Nhân Thành, Tỉnh Giang Tô Mạng. Gần đâyXsmn 23/02/2022, Cung Thủ Phủ Thành phố Trịnh... đã công bố công khai trước tòa án trung ương Zhnjiang. Theo yêu cầu của tòa ánXsmn 23/02/2022, bên nguyên đã thông báo cho bị cáo, Sái Esheng, quyền của anh ta theo luật pháp, thẩm vấn bị cáo, Sái Esdáng và nghe ý kiến của người bảo vệ. Công tố của nội bộ tố tố: bị cáo Cai Esdáng đã lợi dụng vị trí của mình như một thành viên ủy ban Đảng và phó chủ tịch của cựu Ủy ban điều luật ngân hàng Trung Quốc, cũng như những điều kiện thuận lợi được tạo ra bởi quyền lực hay vị trí của ông, để tìm kiếm lợi ích cho người khác và chấp nhận bất hợp pháp tài s ản của người khác. Cai Esheng đã nắm lợi dụng quyền lực hay vị trí của anh ta như một thành viên của Đảng và Phó chủ tịch của cựu Ủy ban điều phối ngân hàng Trung Quốc để tìm kiếm lợi ích bất hợp pháp cho người khác và chấp nhận tài s ản của người khác bằng hành động chính thức của các chức vụ khác. Trong thời gian làm thành viên ủy ban Đảng và Phó chủ tịch của cựu Ủy ban ngân hàng Trung Quốc, Cai Esheng đã vi phạm luật pháp, quy định và những điều khoản liên quan, tham gia các hành vi sai trái vì lợi ích cá nhân và lạm dụng quyền lợi trong khi thi hành nhiệm vụ, dẫn đến mất mát lớn cho tài sản công cộng và lợi ích của bang và nhân dân. Bị cáo, Caius Esdáng, đã phạm nhiều tội và nên bị trừng phạt vì nhiều tội ác theo luật pháp. Oh, oh whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Cait Esheng đã bị trục xuất khỏi bữa tiệc! Sái Esheng đã được kiểm tra! The Source: Giúp: Giúp việc tạo tin! Giúp việc, Giúp đỡ: Tiểu Huệ