Trò Chơi Đại Ca Ra Tù 4 Bộ An Ninh Nội Vụ Thuế: Việc giảm dần tình trạng xử lý giảm thuế xuất khẩu

Trò Chơi Đại Ca Ra Tù 4 Bộ An Ninh Nội Vụ Thuế: Việc giảm dần tình trạng xử lý giảm thuế xuất khẩu

Ngày của mọi người, Bắc Kinh, June 15 (phóng viên Che Kemeng) để thực hiện yêu cầu của Hội đồng điều hành của Hội đồng Ngoại giao về việc tăng tốc tốc độ giảm thuế xuất khẩu (Xuất phạt) cho những công ty có tín dụng tốt, thúc đẩy s ự ổn định và chất lượng thương ngoại giao, và nâng cao mức độ mở rộng cho thế giới bên ngoàiTrò Chơi Đại Ca Ra Tù 4, Bộ Nội vụ thuế của bang vừa phát hành một thông báo về việc tăng tốc độ giảm thuế xuất cảng tại nhiều giai đoạn. Theo thông báoTrò Chơi Đại Ca Ra Tù 4, từ tháng Sáu, 2022 đến tháng ba, 2023, thứ năm, trung bình thời gian mà các cơ quan thuế xử lý vụ giảm thuế xuất thường (miễn thuế) thuộc hạng I và xuất cảng hạng II sẽ bị giảm đến ba ngày làm việc. Khi hết hạn, các yêu cầu xử lý thời gian sẽ được làm rõ hơn dựa trên sự phát triển và thực hiện thương mại nước ngoài. Dễ dàng ghi chú rằng các công ty xuất khẩu hạng I và hạng II (xuất khẩu) liên quan đến các công ty xuất khẩu, phân loại người bán thuế xuất khẩu là hạng I và hạng II. Thuế hoàn to àn bình thường (miễn thuế) bao gồm việc kinh doanh hoàn thuế xuất khẩu đã được kiểm tra bởi các cơ quan thuế, phù hợp với những điều khoản hiện thời và không bị tình nghi là lừa đảo. The phóng viên đã biết rằng vào tháng Tư năm nay, Bộ An Ninh Thuế và mười bộ phận khác đã ra một thông báo về việc tăng cường sự hỗ trợ trợ giảm thuế xuất khẩu để thúc đẩy sự phát triển ổn định các thương vụ ngoại giao ((ở đây là thông báo mười bộ Ngoại giao). Tờ giấy đề cập đến 15 là quy mô về ba mặt: tăng cường sự hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp, cải thiện sự tiện trong việc xử lý giảm thuế và nâng cao môi trường kinh doanh của các công ty xuất khẩu. Một nỗ lực quan trọng của Uỷ ban Tâm sự và Hội đồng Ngoại giao nhằm thúc đẩy việc đầu tư vượt biên để đẩy nhanh quá trình giảm thuế cho các công ty với khoản vay giảm thuế xuất sắc, cũng là một biện pháp quan trọng cho các cơ quan thuế khác nhằm hỗ trợ sự phát triển ổn định thương mại nước ngoài và phục vụ tốt hơn cho tình hình mở cửa ra ở mức cao dựa trên thông báo của mười bộ phận. bức thư này yêu cầu các cơ quan thuế ở mọi cấp độ tăng trọng trách nhiệm chính trị của họ, tăng thêm sự hiểu biết về xã hội và lãnh đạo của họ, tăng cường sự giám sát và hướng dẫn, thu hẹp lại trách nhiệm công việc, tuân theo năm cách \