Xổ Số Thành Phố Hồ Chí Minh Hôm Qua Ông già mất liên lạc với gia đình sau khi lang thang ở những nơi khác nhau trong ba năm. ông đã viết ba từ và cuối cùng tìm

Cảnh s át (1) động động động động động động đến Mạng Mạng Mạng Mạng của Cục an ninh công an của hạt Ruyuan an an an an an an an an an ninh của hạt hạt Ruyuan an an an an an an an an ninh, cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát!! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát!!! Cảnh sát!!! Cảnh sát! Cảnh sát!!!! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát! Cảnh sát!!!!! Cảnh sát!!!! Cảnh sát! Túi da với một thanh gỗ... Cảnh s át nhanh chóng bước ra phía trước và hỏi... Tôi nhận ra rằng t ôi không hiểu ngôn ngữ đó và không thể giao tiếp thường... nó sắp mưa, Để ngăn chặn việc cho ông già khỏi bị ướt tay tay tay ra ra ra tay tay tay tay Cảnh s át đã đưa ông già này về đồn cảnh sát để xác thực thêm xác thực xác nhận thêm xác xác minh nhân thân của ông già sau khi ông già đến đồn cảnh sát... da tay tay tay tay tay tay tay tay ông ấy cảm thấy không an tâm về môi trường lạ lùng này! A ra tay sau khi cảnh cảnh cảnh sát tiếp tục tìm kiếm kiếm cho ra tác động của ông già này... và thực hiện một bữa tối nóng của ông già này!!!!!!! A Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay Không. Cảnh sát cố gắng đưa cho ông già một cây viết và tờ báo cho ông già (1́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ thư thứ ́ ́ ́ ́ ́ ́ cho ông già́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ A A A A Á ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ A A A A A d A man, vợ của Hoa Hồng Hồ Tường được gọi là

0} đã được xác nhận bởi nhiều đảng rằng

người lang thang phía trước cô ấy là Vương Mou A {1 {}Khi Huang MouTường nghe về chồng cô ấy, cô ấy rất phấn khích

Huan MouTương bị bóp cổ và nói rằng chồng cô ấy đã ra 67 tuổi và đã mất tích trong ba năm {{}gia đình tìm kiếm qua nhiều cáchXổ Số Thành Phố Hồ Chí Minh Hôm Qua, nhưng không thể tìm ra đầu mối Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well nhiệm vụ bảo vệ dành cho kỳ thi vào đại học một ông già đang dựa vào nạng, Di chuyển chậm chạp

0}Cảnh sát đã đến trong run rẩy

Cảnh sát ngay lập tức đến đây để ôm ông già

Từng Từng Từng Từng hỏi ông già nếu ông cần giúp đỡ

ông già đã nói với cảnh sát rất lo âu và tuyệt vọng

Chào Đồng chí, bạn có thể đưa tôi về nhà không? I'm tired! Chạy bộ một thời gian dài và không thể đi được nữa! Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well, được lưu ý là ông ấy đã đi ra ngoài Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well, đến nhà, nhưng ông ấy phát hiện ra rằng ông ấy đã lạc lạc lối về nhà, nhưng ông ấy đã lạc lạc lối của ông ấy đã bị bị lạc được rằng ông ấy đã bị lạc... ông ấy đã bị lạc đường Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well Well tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay Trong quá trình hô hấp, cảnh s át thỉnh thoảng dừng lại và hỏi người bên đường làm thế nào hoạt động Cuối cùng, ông ấy đưa ông già về nhà trong một chuyến du lịch vòng

0 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng đến một một Một đến và đưa cho cảnh sát

0 Từng yêu cầu họ uống trà

0 0}Cảnh sát đã tử tế từ chối

và bảo ông ấy rằng tốt hơn là nên ra ngoài với gia đình của mình {1

để tránh bị mất lần nữa Nó vật khắp nơi! Ạn rạn! A lô! Nó nằm ở khắp nơi! Ạp nơi! Thôi này! Miễn là con người gặp nguy hiểm! Chúng luôn cho ta một tay giúp! Ở cái đầu tiên! Nguồn: Bình'an ShaogwanXổ Số Thành Phố Hồ Chí Minh Hôm Qua, Yangxi an ninh công cộng