Dự Đoán Giải Đặc Biệt Miền Bắc Ngày Mai Bạn nước ngoài leo núi Hoa Sơn để giúp những công nhân già nua gánh vác gánh nặng đó.

Dự Đoán Giải Đặc Biệt Miền Bắc Ngày Mai Bạn nước ngoài leo núi Hoa Sơn để giúp những công nhân già nua gánh vác gánh nặng đó.

Gần đây, WeinanDự Đoán Giải Đặc Biệt Miền Bắc Ngày Mai, Shaanxin. Khi Gao từ đỉnh núi phía Bắc của Hoài Sơn cô ấy gặp một số bạn bè quốc tế trẻ tuổi để giúp thầy núi trưởng thành mang gánh nặng lên. ngọn núi Porter vẫn bám theo cô ấy. Bà Gao nói rằng thời tiết lúc đó rất nóng, và rất nhiều người đã cố gắng leo núi Hoa Sơn bằng chân. bà ấy đã cảm động vì lòng tốt của họ, và không rõ họ đã giúp đỡ họ khiêng được bao lâu. Nó rất nguy hiểm.