Xskt Quảng Nam 1/2 Cần đọc sách cho nhân viên... (Sinology wiess (99)

Xskt Quảng Nam 1/2 Cần đọc sách cho nhân viên... (Sinology wiess (99)

Original% phù dâu; Khổng Tử nói: nếu anh là người Trung Quốc hay ở trên, anh có thể nói tiếng Anh. Anh không thể nói bất cứ điều gì dưới mức Trung Quốc... Kết nối dịch% 2nbsp; Khổng Tử nói: người trên tầng trung gian có thể cung cấp kiến thức sâu sắc Người ở cấp dưới không thể cho họ biết về kiến thức cao. bức ảnh này Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùngXskt Quảng Nam 1/2, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạcXskt Quảng Nam 1/2,Xổ số Quảng Bình mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.