Sxtay Ninh Phóng viên: Barcelona đề nghị levan 50triệu đô và giao hợp đồng 3+1 cho cầu thủ.

Sxtay Ninh Phóng viên: Barcelona đề nghị levan 50triệu đô và giao hợp đồng 3+1 cho cầu thủ.

Truyền hình trực tiếp của

1

2}trong tháng Bảy 12, phóng viên mateusz boreak nói rằng lời đề nghị mới của Laporta dành cho Bayern là một triệu đô, một s ố lượng cố định. dừng lại! Barcelona đề nghị cho levan một hợp đồng ba năm với một tùy chọn kéo dài một năm. Theo các báo cáo trướcSxtay Ninh, hiện tại, ngoài Barcelona, Chelsea và Paris cũng đang chú ý tới di chuyển của Levine. Dừng lại! Dừng lại!