Kết Quả Sxmb200 Tổng thống Sri Lanka nói rằng những tuyên bố và thông tin liên quan sẽ được phát hành thông tin qua tổng thống

Kết Quả Sxmb200 Tổng thống Sri Lanka nói rằng những tuyên bố và thông tin liên quan sẽ được phát hành thông tin qua tổng thống

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, Tổng thống Sri Lanka đã nói hồi tháng Bảy, những tuyên bố và thông tin liên quan của ông ấy s ẽ được phát hành chính thức qua các chủ tịch Quốc hộiKết Quả Sxmb200, và ông ấy chỉ liên lạc với ông chủ tịch qua văn phòng Tổng thống. Theo văn phòng của thủ tướng Sri LankaKết Quả Sxmb200, vào buổi sáng ngày 11th, Tổng thống Sri Lanka bắt buộc Rajab đã báo cho Thủ Tướng về sự từ chức của ông ấy (phóng viên CCTV Wang Yuezzo, phóng viên shaojiyang) (1)