Xsmn 28 11 21 Chelsea đã kí giao ước với Manchester City Stephen Anh năm

Truyền hình trực tiếp của {0 0}.0}trong tháng Bảy, theo tin chính thức thì Chelsea đã kí tên Manchester City Striker Sterling, và hai bên đã ký tên trong năm. Theo phóng viên RomanoXsmn 28 11 21, thuế này là 45triệu bảng, cộng chục triệu bảng. Cô phóng viên nizaar Kinsella báo cáo rằng tuần lương hàng tuần của Sterling đã hơn hơn 90000000kg. In̉n 85,Xổ số Quảng Bình anh ta gia nhập Manchester City từ Liverpool với giá tiền thuyên chuyển 63.7 triệu Euro. Trong thời gian ở Manchester City, ông ta xuất hiện ở 337 trong các cuộc thi, với hợp lý 131 và 94 hỗ trợ. Description