Số Miền Nam Ngày Thứ Năm HR đã yêu cầu những người tìm việc không có bằng cấp cao để tìm ai đó giữ họ, và nền tảng đáp ứng rằng sẽ có nhân viên đặ

Số Miền Nam Ngày Thứ Năm HR đã yêu cầu những người tìm việc không có bằng cấp cao để tìm ai đó giữ họ, và nền tảng đáp ứng rằng sẽ có nhân viên đặ

Một nhân chứng t ại Thâm Quyến đã post một cuộc trò chuyện với một ứng viên lên Internet. Ghi chép chat cho thấy rằng HR nói rằng nếu bạn không có bằng cấp, hãy tìm ai đó giữ nó. Bài báo nói rằng ứng viên và công ty đang ở trạng thái lựa chọn chung. The HR nói ông ta đùa trong khu vực bình luận Nó đã làm rất nhiều người ăn nóng. Sử dụng giao diện tuyển dụng của

cho thấy rằng HR là Giám đốc HRSố Miền Nam Ngày Thứ Năm,Kqxs Bắc Ninh và anh ta đã cố liên lạc với công ty nhiều lần mà không nhận được câu trả lời. Trương Mao Hùng chỉ huy trực tiếp cho rằng họ biết về vấn đề này và sẽ được xử lý bởi một người được chỉ định đặc biệt. Dừng lại!