Đề Ngày Syria thông báo các mối quan hệ ngoại giao với Ukraine

Đề Ngày Syria thông báo các mối quan hệ ngoại giao với Ukraine

Vào buổi sáng của lần địa phương hai mươi, Bộ Ngoại giao Syria đã ra một tuyên bố chính thức nói rằng, theo nguyên tắc giao tiếp ngoại giaoĐề Ngày, Syria quyết định phá vỡ các mối quan hệ ngoại giao với Ukraine. The statement said that Kể từ 2008, chính phủ Ukraina thật sự đã chấm dứt các mối quan hệ ngoại giao với Syria. Lúc đó, chính phủ Ukraina đã từ chối tái cấp visa cho các nhà ngoại giao Syria làm việc tại Đại sứ quán Syria ở Ukraine, khiến họ không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Do thái độ thù địch của chính phủ Ukraina bị ép phải tạm dừng hoạt động. No, no, no, no