Ket Qua 6/55 Thời trang sắt đau khổ (0099999: báo cáo tạm thời bình luận về kế hoạch rủi ro phát triển toàn diện, sẵn sàng cho vòng tăng trưởng kế tiếp.

Ket Qua 6/55 Thời trang sắt đau khổ (0099999: báo cáo tạm thời bình luận về kế hoạch rủi ro phát triển toàn diện, sẵn sàng cho vòng tăng trưởng kế tiếp.

The company released the performance dự báo for the half year of 2022. it is dự tính that the operating thu nhập in the first half of 2022 will be 3.243 to 3.27 mai yuan, a year-on-year down of 6=-7=-7=, and the net performance application to the tránh ty mainre will be-85 triệu yuan, 39 triệu yuan in the same period, 74 to-63 yucan khấu from the phi lợi nhuận net, và 380triệu triệu đô- Một: động tác gây áp lực lên thiệt hại: 1) tác động chính của sự ảnh hưởng của dịch bệnh lặp đi lặp lại, công nghiệp bất động sản và môi trường vĩ đại, nhu cầu khách hàng xuôi dòng đã giảm, và mức độ tăng trưởng thu nhập đã giảm. (2) Trong Q2, trung tâm giá trị của những nguyên liệu thô chính, thép không rỉ/ hợp kim nhôm được tăng lên theo chiều 23=.=/19=.=-year-on-year, và giá nguyên liệu nguyên liệu thô vẫn tăng cao hàng năm, làm tăng áp suất vào lãi suất lãi suất lãi suất lợi nhuận tổng hợp; (3) Do sự giảm thu nhập, hiệu ứng phân phát của tỷ lệ chi phí đã bị suy giảm, và sự tăng cường khả năng xây dựng trái ngược của đội bán hàng đã tăng đáng kể các chi phí hàng năm qua. Vào cuối 2021, công ty đã có 6518 tiếp viênKet Qua 6/55, một tăng cao hàng năm, và 20K22q1 tăng thêm cao hơn mười+; 2) Theo kiểm tra tập trung áp suất đa dạng ngắn hạn, công ty đã thay đổi xu hướng, tiếp tục làm chìm các kênh bán hàng của các thành phố và các hạt thái lớp chế, sắp xếp bán hàng mới và cảnh mới, và liên tục củng cố nền tảng cho sự phát triển tương lai, và có thể chờ đợi đường dẫn tăng trưởng và không gian vừa dài. Trong ngắn hạn, các yếu tố dương của bất bất động s ản đang dần dần được tích tích tích tích tích tích tích, và giá trị của nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên liệu đã dần dần dần dần dần dần dần dần giảm đi. dự đoán rằng thời gian tồi tệ nhất đã trôi qua, và nó sẽ dần dần dần dần dần dần dần dần tăng dần dần lên trong vòng thứ hai nửa năm. Dựa vào áp lực của khoản lợi nhuận tổng và giá trị phụ thuộc vẫn còn tồn tại, chúng tôi đã hạ não công ty EPS của công ty EPS-22- 2-24-24-24-24-24-2.6- 6-6.6- 6.6- 6/3/3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 4.35/ 4.6/ 4.6/ 4.6/ 4.6.-tiềm năng phát triển tạm thời, chúng tôi vẫn duy trì đánh giá. Ba) Đầu đề rủi ro: thu hồi bất động sản thấp hơn dự kiến; Giá của nguyên liệu thô tăng mạnh. Sẽ không như mong đợi đâu. Dịch bệnh đã lặp lại. Ghi chú: 1 d d d. khkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhd d d d d. khkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkh4.K-6-14.436 triệu yuan, a year-on-year dreds of 95.7 Name.7 Name Do sự kết hợp nhiều yếu tố như ngành bất động sản và môi trường vĩ đại, nhu cầu của khách hàng xuôi dòng giảm và mức độ tăng trưởng thu nhập giảm đi; 2) Trong Q2, trung tâm giá trị của những nguyên liệu thô chính, thép không rỉ/ hợp kim loại kẽm- nhôm được tăng lên theo chiều 23=.=/19=.=-year-on-year, và giá của nguyên liệu thô vẫn tăng cao hàng năm, làm tăng áp suất vào lãi suất lãi suất lãi suất lợi nhuận tổng hợp. Năng lượng phụ thuộc vào việc giảm thu nhập, tỉ lệ phân phát của phụ phí đã bị suy giảm, và sự tăng cường khả năng xây dựng trái ngược của đội bán hàng đã tăng đáng kể các chi phí bán hàng hàng hàng hàng năm qua. Vào cuối 2021, công ty đã xuất sắc 6508, tăng cao hàng năm trên mỗi năm. Sử dụng hàng loạt hệ thống buôn lậu được mở rộng rộng để đặt nền tảng cho sự tăng trưởng giữa và lâu dài (1=.=$

Khi đối mặt với những thử thách bên ngoài, như áp suất nhu cầu phía dưới, rối loạn dịch và nguyên liệu phát triển, cấu trúc hàng đầu, cấu trúc lưỡng nghiệp và phát tán to àn diện năng lượng động vật học quan trọng này, chúng ta dự kiến sẽ biến điểm đau thương thành cơ hội và đặt nền tảng cho tăng trưởng tương lai và lâu dài: 1) tăng tốc độ tiêu chảy kênh: ngay cuối 2021, công ty có nhiều nguồn bán hàng ngoài 800, Bao gồm tất cả các thành phố lớp ngoại trừ Tây Tạng, liên lạc với địa điểm 150 trong nửa năm đầu tiên, và kênh chìm tiếp tục sâu hơn; 2) Việc mở rộng thế giới mới và doanh nghiệp mới: công ty tiếp tục mở rộng và mở rộng sản phẩm của mình, và ban đầu đã có một thiết kế chiến lược về việc hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị xây dựng cửa, cửa sổ và bức tường đóng thành phần lõi. Một số sản phẩm mới đã phát triển nhanh chóng sau khi trồng trọt, như khóa thông minh, các dải niêm phong, hệ thống khí trời, v.v. Vào tháng Bảy, nó tuyên bố đã ký một hợp đồng hợp đồng hợp tác chiến lược với Thị trưởng Thị trấn Tangxia của Dongguan, It is dự kiến đầu tư vào công trình xây dựng nhà tù thông minh và thông minh an ninh sản xuất, với một khoản đầu tư to àn bộ đã được lên kế hoạch của khoảng 2tỉ yuan, nó sẽ nâng cao và củng cố lại năng lực của nó trong lĩnh vực nhà thông minh và thông minh cộng đồng. đồng đồng thời, công ty sẽ mở rộng và tăng doanh nghiệp mới bán cảnh này và thị trường mới của bất động sản xung quanh các loại mới, như trường học, bệnh viện, các khách sạn nhỏ và các dự án lớn trung bình, và các dự kiến sẽ thành phần hỗ trợ; Ba) Xây dựng một dàn máy hợp để mở rộng nhu cầu cầu: với việc tăng liên tục nhu cầu khách hàng và thị trường, lúc b ắt đầu diễn ra Edison-9, chúng tôi đã phát triển một dàn xếp dịch vụ trực tuyến cho các khách hàng B-end và C-end, nó tập trung vào mục tiêu phục vụ, hỗ trợ, giảm gánh nặng và tăng hiệu suất, phục vụ khách hàng, phục vụ khách và môi trường, tạo ra một mô hình kinh doanh mới về sự hoà nhập trực tuyến và trực tuyến, nâng cao tốc đáp và hiệu suất trật tự, và mặt các sản phẩm. Đối với nhu cầu dịch vụ một-trạm về hệ thống lắp đặt +dịch vụ sau-bán hàng, công ty đã khởi động kịp thời dự án của dự án mạng mạng bảo trợ cộng sự, thiết lập một-trạm dịch vụ, và nâng cấp cấp cấp cấp dịch vụ chung của hệ thống bán hàng và thị trường cung cấp sản phẩm. Dễ dàng đầu tư: phát tán nguồn năng lượng động vật chủ quan, tiến độ tăng trưởng giữa và lâu dài được xác định, và tỉ lệ mua hàng được duy trì. Như người cầm đầu nguồn cung cấp hợp nhất các phụ kiện xây dựng trong nhà, nguồn cung cấp thiết bị cung cấp thiết bị xây dựng cung cấp thiết bị, nguồn cung cấp thiết bị cung cấp sản phẩm và lợi thế là hiển nhiên. Trong trường hợp đông áp đảo ngắn hạn, công ty đã đi ngược xu hướng, tiếp tục làm chìm các kênh bán hàng hóa ở các thành phố và các cảnh mới, và các trường mới, để củng cố liên tục nền tảng của sự phát triển tương lai, và không gian dài và được dự kiến. Trong ngắn hạn, các yếu tố dương của bất bất động s ản đang dần dần được tích tích tích tích tích tích tích, và giá trị của nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên liệu đã dần dần dần dần dần dần dần dần giảm đi. dự đoán rằng thời gian tồi tệ nhất đã trôi qua, và nó sẽ dần dần dần dần dần dần dần dần tăng dần dần lên trong vòng thứ hai nửa năm. Dựa vào áp lực của khoản lợi nhuận tổng và giá trị phụ thuộc vẫn còn tồn tại, chúng tôi đã hạ não công ty EPS của công ty EPS-22- 2-24-24-24-24-24-2.6- 6-6.6- 6.6- 6/3/3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 3.35/ 4.35/ 4.6/ 4.6/ 4.6/ 4.6.-tiềm năng phát triển tạm thời, chúng tôi vẫn duy trì đánh giá. Nó xấu xa! Nó rất nguy hiểm Giá của nguyên liệu thô tăng mạnh. Sẽ không như mong đợi đâu. Dịch bệnh đã lặp lại. Description