Xsmb Xsmb 200 Ngay Với những ước mơ xã hội bất tận, Microsoft đã tạo một bảo bối mới rất giống với Facebook

Xsmb Xsmb 200 Ngay Với những ước mơ xã hội bất tận, Microsoft đã tạo một bảo bối mới rất giống với Facebook

Hoạt động xã hội chắc chắn là viên ngọc quý nhất trong ngành mạng internet, và cũng đã thu hút rất nhiều người khổng lồ để tham gia vào nó. Trong thị trường nội địa, Alibaba, BaiduXsmb Xsmb 200 Ngay, ByteDance và các công ty lớn khác đã cố gắng hết s ức để đánh cắp đế chế xã hội của TencentXsmb Xsmb 200 Ngay, bên ngoài, Microsoft đã cố gắng hết sức để xâm nhập vào xã hội từ đầu thế kỉ XXI. Một bài phát biểu không thành công, một cộng đồng trò chơi chat, với giá cao hơn chục tỷ năm ngoái, trong s ự kiện truyền cảm hứng năm nay, Microsoft sản xuất một chương trình gọi là Vivi Attention, thứ được gọi là chương trình ứng dụng xã hội của kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật số, thoại và tự diễn tả. Một phần của chương trình văn phòng ở đa dạng như Microsoft Vivi, còn tham gia vào hoạt động \