Soi Phu Yen Giảm gánh nặng, tăng chất lượng và bảo vệ gieo mầm trong một năm

Soi Phu Yen Giảm gánh nặng, tăng chất lượng và bảo vệ gieo mầm trong một năm

Chúng ta có thể nhận ra ngày đầu thủ lịch sự hồn hận của nó. Trong năm vừa qua, sinh viên tiểu học và tiểu học trên khắp đất nước đã học hỏi hiệu quả hơn, và cuộc sống mùa hè hiện tại của họ có nhiều màu sắc hơn. Bộ giáo dục tổ chức và thực hiện hành động đặc biệt mùa hè 2022 và giám sát huấn luyện và bảo vệ gieo mầm trên to àn quốc từ tháng hai đến tháng Tám 30. The double decreason of

đã có kết quả trong thời gian nhiều hơn. The most perseven is that kỷ sư đào tạo phía ngoài trường đã bị giảm đáng kể, và kỷ luật đào tạo trong giai đoạn học bắt buộc đã đổi kinh doanh thành không kinh doanh, trả học vào mùa đông, hè và kỳ nghỉ. Để tiếp tục đạt được kết quả, chúng ta phải giảm và tăng lên, và làm một việc tốt trong việc nâng cao các bài báo. The School education should increasing chất lượng và effectivelySoi Phu Yen, so that students can teaching from learn knowledge to learn. Một trong những mục tiêu quan trọng của việc giảm gấp đôi là giảm gánh nặng học tập, không phải để cho học sinh bỏ qua việc phát triển học, mà là phát triển khả năng học tự động của học sinh. Điều này cần thúc đẩy sự sống của trường học, áp dụng sự tự do của giáo viên trong giáo dục và giáo dục, thúc đẩy giáo viên phát triển mới, và giáo dục học tập đầy sáng tạo và tinh thần tiên tiến nhờ nghiên cứu, dựa trên dự án và phối hợp học. The social education should loại bỏ các phương pháp huấn luyện và tận dụng các nguồn lực xã hội để phát triển các nơi có ý nghĩa và các lựa chọn cho sinh viên. Ngày xưa, mùa đông và hè của học sinh không có trong lớp học, mà là trên đường đến lớp học. Sau khi giảm bớt gấp đôi, học sinh sẽ có thời gian độc lập hơn, nó sẽ cho phép học sinh tiếp xúc với xã hội,Xổ số Quảng Bình có thêm giáo dục xã hội, và mở rộng tầm nhìn. Việc này buộc các bộ phận chính phủ, trường học, cộng đồng và các tổ chức xã hội phải phối hợp để sắp xếp. Hiện tại, các trường học hay cộng đồng quanh quốc gia đang dung hòa các nguồn lực như thư viện, viện bảo tàng nghệ thuật, viện khoa học và kỹ thuật, cung cấp sự ủy thác phúc lợi cho học sinh tiểu học và tiểu học sinh, và các hoạt động thực hành xã hội khác nhau cũng sẽ mang lại nhiều cảnh học thuyết giàu lên cho học sinh. The Return of

Family educational should nhụt chí the children's lo lắng and increasing the scientiXét and hợp lí của cha me's chăm sóc trẻ em. Vào tháng Một năm nay, luật hỗ trợ giáo dục gia đình được áp dụng, làm rõ rằng trẻ em phải được nuôi dạy theo luật pháp. Sự thay đổi ý tưởng của cha mẹ rất quan trọng để thúc đẩy sự giảm bớt gấp đôi. Một mặt, chúng ta nên cải tạo hệ thống đánh giá giáo dục để hướng dẫn và hướng dẫn. Mặt khác, chúng ta nên tăng cường hướng dẫn giáo dục gia đình cho cha mẹ và thiết lập một cách mới để học chung trường tại gia. mà phải chú ý đến giáo dục cả đời con cái, giáo dục cuộc s ống và giáo dục sinh tồn. Những trường học, gia đình và xã hội đều là một lực lượng chung để thúc đẩy s ự giảm áp lực, giảm gánh nặng và tăng chất lượng, cho nên lớp học của trẻ em rộng lớn hơn, những nhận thức rộng hơn, và những ngày nghỉ của họ có nhiều điểm nổi bật và nhiều lợi nhuận hơn. [xiongbingqi]