Xs Minh Ngoc Mien Nam Năng lượng nhận tạo ra mô hình mô hình hai nguồn cung cấp năng lượng mặt trời của khí ga biển

Xs Minh Ngoc Mien Nam Năng lượng nhận tạo ra mô hình mô hình hai nguồn cung cấp năng lượng mặt trời của khí ga biển

Năng lượng Jifeeng (6005090) đã tuyên bố vào chiều tháng Năm 22 rằng dự định ban phát hành cổ phiếu, trái phiếu công ty hoán cải và trả tiền mặt cho các cổ đông của Cây Tự Do như là tòa soạn thảo và bán liquiing để mua 100. cổ phần của Năng lượng Sensai sở hữu họ. Của đó, 6000triệu yuan được trả bằng tiền mặt, 120triệu yuan bằng cổ phiếu đã được phát và 1.08 tỉ yuan trong trái phiếu hữu cục. Trong khi đó, Jiro đang lên kế hoạch sản xuất trái phiếu kinh doanh không hơn 35 với các nhà đầu tư đặc biệt để tăng quỹ hỗ trợ, với số lượng các quỹ hỗ trợ thu được không hơn 1.2 tỉ yuan. Description Sử dụng năng lượng phun dầu có vị trí là một nhà cung cấp năng lượng sạch có giá trị và sáng tạo, và đã tham gia sâu sắc vào Nam Trung Quốc nhiều hơn ba năm. Các công ty chủ yếu của nó bao gồm LG, LPGG, metaanol, Dimethyl ête, v. và phát triển mạnh mẽ kinh doanh xăng biến dạng. Trước khi giao dịch nàyXs Minh Ngoc Mien Nam, công việc của A Kiệt đã bao trùm to àn bộ hệ thống công nghiệp của các thầu khoán quốc tế- vận chuyển biển- kho- xử lý và s ản xuất... dịch vụ vận tải hậu cần...cuối cùngXs Minh Ngoc Mien Nam, thực hiện hệ thống cung cấp năng lượng sạch. Description The spot CIF Price, of HK, has been đảo lộn với cái giá trên thị trường quốc gia. although the compatible with the internal Chợ được diễn ra rất lâu. Mặc dù công ty này có đủ ưu thế và đảm bảo cung cấp khí Long-term, tính bất ổn của một nguồn khí độc vẫn là thách thức cho một thao tác bền vững và bền vững của khí Quyền. Description Theo quan điểm này, hội đồng quản trị và quản lý năng lượng Jiro đã đánh giá cẩn thận rằng cần thiết phải nhanh chóng thay đổi và nâng cấp chiến lược hoạt động kinh tế của LFNG vào thời điểm này, và đưa ra kế hoạch thực thi chiến lược hạ cánh, đến ga cuối và rời khỏi Trung Hoa Nam, thiết lập các nguồn cung cấp khí ga và thị, và thúc đẩy một phát triển bền vững và khỏe của công ty. Description Năng lượng Sensai đã tạo ra và vận hành bốn xưởng phun biến dạng Lbang ở Tứ Xuyên và Inner Mongolia, với một nguồn nhiệt sản xuất hàng năm, gần 6000000000kg Lbang. kinh doanh và khu vực thị trường bao gồm Tứ Nam, GuiChâu, Inner Mongolia, Ningxia, Shanxi và các vùng khác. Bản năng lượng Sendai có lợi thế nhờ một nguồn cung cấp ổn định và bảo đảm các nguồn khí ga thuộc địa đương với các nguồn phát triển mạnh của các trạm cuối, và có tiếng cao trên thị trường xăng biến dạng xe ở vùng tây nam và tây bắc, và tích cực thúc đẩy phát triển và áp dụng toàn diện của khí thô. Description Sau khi giao dịch này hoàn thành, năng lượng A tạo sẽ có một điểm nhấn quan trọng trong các nguồn cung cấp khí đất, và chính thức tạo ra hai nguồn khí độc biển và mặt đất. Thông qua giao dịch này, nguồn năng lượng phóng xạ thị trường của Jihad sẽ nhanh chóng lan từ Nam Trung Quốc đến tây nam và tây bắc, và tiến bộ tích cực trong việc thực hiện thiết kế công nghiệp quốc gia. Thêm vào đó, năng lượng Jiro s ẽ nắm bắt cơ hội nhanh chóng xâm nhập vào thị trường bơm xăng các công ty, và bạn đã thực sự mở rộng lĩnh vực ứng dụng thiết bị tiêu diệt các công ty. Description Năng lượng A Lí nói rằng hai bên có s ự phối hợp mạnh về các nguồn tài nguyên, thị trường, khu vực, quản lý và quy mô, có thể thực sự làm giảm sự bất ổn do một nguồn khí độc lập gây ra cho công ty và thúc đẩy một phát triển bền vững và khỏe của công ty. Tương lai, với s ự phát triển sâu sắc của cải cách quốc gia về dầu và khí, và sự ứng dụng êm đẹp của mô hình x+1+x (tức là hệ thống thị trường dầu và khí ga của nhiều cơ thể và cung cấp nhiều kênh cung cấp năng lượng dầu và khí ga ngược dòng, sự thu thập và vận chuyển hiệu quả của trung lưới, và cuộc cạnh tranh bền thiện trên thị trường xuôi dòng, cũng như cả đoạn văn bản đầy đủ), sự kết nối giữa các nguồn năng lượng biển và khí ga của A. Tăng cường khả năng của những công ty được liệt kê. Description Theo thông báo về năng lượng A Kiệt, Năng lượng Sensai có công nghệ và khả năng hoạt động chủ chốt của các công trình phun khí heli thoát khí đó, và đã tạo ra một thiết bị phun dầu bùn có tác động tốt. Description Trực thăng là một tài nguyên chiến lược quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, phát triển các công ty công nghệ cao và mạng s ống của nhân dân. Hiện tại, hầu như toàn bộ các loại heli trong nước được nhập lại, nó mắc tiền, và tình hình an ninh tài nguyên rất nghiêm trọng. Description Hiện tại, đơn giản là đơn đầu tư cho công trình sản xuất heli lỏng khí tự nhiên. Sau khi hoàn thành giao dịch này, các heli được đào tạo bằng bùn sẽ trở thành một trường phát triển quan trọng trong năng lượng A tạo. Description Ngoài ra, A.A.F.G. nói rằng công ty đã vạch ra kế hoạch phát triển và tiến trình ứng dụng cụ thể của ngành công nghiệp năng lượng hydro, và sẽ phát triển nó trong tương lai. Với vụ khởi động chính thức của đường dây hydro đang được vận hành. phát triển trong thời gian phát triển nhanh chóng. Bản năng lượng Sendai có ba nhà máy biến dạng Lbang Trung Quốc, giàu có nguồn thủy điện thấp giá, và có lợi thế về nguồn lực mạnh mẽ khi sử dụng chính nguồn khí của mình để tiến hành một cải tạo khí tự nhiên để tạo hydro. Tuy nhiên, công ty Đường Tự vận hành và hợp tác trong nhiều trạm xăng LG, cung cấp một s ự hỗ trợ thiết bị cuối quan trọng cho việc phát triển toàn bộ hệ thống công nghiệp trong kinh doanh năng lượng hydro của công ty trong tương lai. Description